Väsjön


Väsjöprojektet

Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg.
Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

Väsjöområdets läge mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett aktivt liv. På gångavstånd finns fyra vackra insjöar varav Fjäturen, Snuggan och Rösjön till större delen ligger i orörd natur. Den fjärde – Väsjön – ska bli centralpunkten kring vilken den nya bebyggelsen koncentreras med anslutande torgplatser, parkstråk och strandpromenad.

I det nya bostadsområdet i Väsjön planeras även skolor, förskolor och äldrevård och ett ökat utbud av sport- och fritidsanläggningar.

Totalt kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus.
Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.

 

Läs mer på https://vasjon.nu/ och https://www.sollentuna.se/sv/vasjon.