Edsbergsdagen

Välkommen till Edsbergsdagen!

Välkommen till ett riktigt spektakel i Edsbergs Centrum.
Har det inte varit cirkus i familjen förr, kommer det
att bli det nu. Så boka in lördagen den 21/9 kl.11–15
och kliv in i manegen med hela familjen!